Féreg idezetek


Féreg idezetek Idézetek - féreg Veszteség 12 Figyeljetek reám: az élet szép!

Idézetek - féreg

Élni, élni, ezt akarja a rög, a fűszál, a féreg, az állat, az ember! Érzelmek 6 A mi ifjúságunk tömegben csak állat módjára képes viselkedni.

féreg idezetek

Élni napsugáron, boldogan. Ez a föld féreg idezetek mienk, ne féreg idezetek, hogy egyetlen élőtől elvegye valaki!

féreg idezetek

Az féreg idezetek a legértékesebb a földön, lelkében végtelen jóság, szépség csírái szunnyadnak. Szeressétek, becsüljétek az embert, a nagyot, a kicsit, az erőset, a gyengét!

féreg idezetek

A sorssal szemben egyformák vagyunk! Az élet rövid, az igazság örök. Idézetek - szánalmas Élet 20 Zavarba jövök, és féreg idezetek, Uram, ha fölidézem születésedet és körülményeit, és ha az enyémre gondolok. Te, az Isten, teremtőm nekem és a mindenségnek, istállóban születtél, én pedig palotában; téged ökör és szamár között szegény pásztorok, engem - ki por és féreg vagyok a te színed előtt - udvari emberek nyüzsgő tömege vett körül.

A te szüleid szegények, az enyémek fejedelmek; te szegénységben jöttél a világra, én gazdagságban.

Féreg emberek idezetek

Vallás féreg idezetek A szűkagyúság megöli a féreg idezetek. Éjjeli féreg idézetek Egyoldalú tézisek, üres frázisok, lopott ideálok, merev rendszerek. Én ezektől félek. Rettegek tőlük és gyűlölöm őket. Természetesen nagyon fontos az, hogy mi a helyes és mi nem az.

féreg idezetek

A hibákat, tévedéseket felül kell bírálni, és még korrigálni lehet őket. Élet 6 Minden ember szívében van egy féreg, s az szörnyű pusztításba kezd, mihelyt felébred.

Éjjeli féreg

A puhány emberben sosem ébred fel ez a féreg, vagy csak nagyon ritkán, és akkor is alighanem azért, hogy ásítson, és aludjon tovább; az a fajta ember az ilyen, aki tízszer megbotlik mindennap ugyanabban a kőben, haragszik, és káromkodik, de ne adj isten, hogy arrébb tegye a követ; vagy ha nyikorog az ajtaja, megelégszik egy féreg idezetek ajtó" kiáltással, de meg nem kenné, hogy ne nyikorogjon.

Az az ember, akit az Isten maga sem tudja, hogy mire teremtette, féreg idezetek bizonyos, hogy a hét végén teremtette, amikor agya már fáradt volt a véghezvitt mindenféle csodálatosságoktól.

Érzelmek 6 A mi ifjúságunk tömegben csak állat módjára képes viselkedni. De hát nem is csoda. Leszoktatják őket a színházba járásról, a hangversenyre járásról, nem tartoznak semmiféle közösséghez, csak külső fegyelmezéssel találkoznak, képtelenek nagyobb tömegben ember módjára viselkedni, focimeccseken és rockkoncerteken nevelkedő, szánalmas ifjúság ez. Fiatalság 5 A kompromisszum nem más, mint ezer sebből elvérezni. Megfosztja a nagy embereket az elszántságuktól, a céltudatosságuktól, az elveiktől, míg végül kisszerű cselszövők lesznek belőlük, akik körmük szakadtáig kapaszkodnak a hatalomba.

Emberismeret 5 Itt - szívem mellett, itt rágja egy féreg Érzem, mint mardossa azt Ha van bátorságunk beismerni a tévedést, változtathatunk a dolgokon. De a képzelőerő hiányából fakadó értetlenség és könyörtelenség olyan, mint az féreg idezetek féreg.

Fereg emberek idezetek

A gazdát is átváltoztatja, maga is változik, hogy terjeszkedhessen. Erre nincs mentség.

Szerelmes idézetek!

Képzelet 38 Ez hát az élet! Néhány nap, aztán semmi!

Fereg idezetek, Hasonló idézetek

Az ember megszületik, felnő, boldog, várakozik, aztán meghal. Isten veled, férfi vagy asszony, soha többé nem térsz vissza a földre! Pedig mindenki magában hordja a végtelenség lázas, megvalósíthatatlan vágyát, mindenki külön mindenség a mindenségben, és mindenki tökéletesen megsemmisül nemsokára, hogy új csíráknak trágyázza a talajt. Növények, állatok, féreg idezetek, csillagok, egész világok - mind megelevenednek, aztán meghalnak, hogy féreg idezetek.

És soha nem tér vissza ugyanaz a lény, akár féreg, akár ember, akár csillag!