Platyhelminthes központi idegrendszer, Laposférgek idegrendszere és érzékszervei


Puhatestűek idegrendszere[ szerkesztés ] Puhatestűekben az idegrendszer felépítése több eltérést mutat.

platyhelminthes központi idegrendszer

A központi idegrendszer három pár idegdúcból, az agyból, a pedalis ganglionokból és a pleuralis ganglionokból áll. Az idegdúcokat comissurák és connexusok kötik össze. A connexusok a cerebro-pedalis, cerebro-pleuralis és pleuro-pedalis idegfonatok.

A comissurák a cerebralis, a pedalis és a pleuralis dúcok között vannak. A környéki idegrendszert egy pár viscerális ganglion adja, amelyek comissurákkal kötöttek össze. A parietalis idegdúcok szintén hasonló módon kapcsolódnak. Ettől az ún.

 • Koronavírus: a központi idegrendszert is károsíthatja a vírus MTI Cikk mentése Megosztás Kínai orvosok először mutatták ki, hogy az új koronavírus képes károsítani a beteg központi idegrendszerét.
 • Fekete helminták
 • Biológia - évfolyam | Sulinet Tudásbázis
 • Koronavírus: a központi idegrendszert is károsíthatja a vírus - prokontra.hu

Az idegdúcok módosulásai és folyamatos, rendszertani kategóriákban megfigyelhető változásai evolúciós jellegűek. A Neomeniomorpha páratlan dúccal rendelkezik, idegrendszerük létraszerű elrendeződésben figyelhető meg. A Chaetoderma csoportban kettőződik meg és a Scaphopoda Ásólábúak osztályában válnak szimmetrikussá. A pleuro-pedalis idegek a cerebro-pedalis idegekkel egyesülnek, a parietalis idegdúcok a viscerális ganglionokkal fuzionálnak és a viscero-parietalis idegdúcokat hozzák létre.

A legtöbb fejlábúban a platyhelminthes központi idegrendszer garatideggyűrű n. Néhány csoportban ez az ideggyűrű erősen megnyúlt és a dúcok eléggé távol állnak egymástól. A ggl. Számos esetben — mint a Cyclophoridae csoportban — a n.

A Gastroopoda többségénél a pleuro-visceralis ideggyűrű keresztezi egymást és változatos formákat képez ebben. Egy jellegzetes evolúciós tendencia a pleurális és intestinalis idegdúcok közti idegfonatok rövidülése, amely némely esetben olyannyira erős, hogy két dúc egyesülni látszik. A Cephalopoda osztályban az idegrendszer felépítése komplex és magasan szervezett, amely semelyik más gerinctelen állatcsoportnál nem fordul elő.

A központi idegrendszer ilyen fokú organizáltsága csupán a Nautilida rendben nincs jelen.

Idegrendszer A hormonrendszer mellett az idegrendszer vesz részt a szervezet működésének szabályozásában, a folyamatok összehangolásában.

Az Octopoda Polipok rend tagjai szintén magasfokú mozgáskoordinációt biztosító fejlett idegrendszerrel rendelkeznek, agyi összeköttetéseik száma meghaladja a t. Mindez karakterisztikus viselkedéstani jelenségekben is megmutatkozik, többek közt a sajátos zsákmányszerzési metódusokat illetően. A kísérletek azt görögdinnye után rossz lehelet, hogy a polipok akár a szorosabb értelemben vett memóriával is rendelkezhetnek, és bizonyos fokú intelligencia is tulajdonítható ezen állatoknak.

A Diatocardia tagjaiban összeköttetések figyelhetőek meg a n. A másodlagos pleuro-intestinalis idegi összeköttetés a Trochus, Haliotis rendekben fordul elő, általában a bal oldalon elvétve a jobb oldalon. A csigáka tüdőscsigák és részben hátulkopoltyúsok rendjében az idegrendszer másodlagosan szimmetrikussá válik az elsődleges aszimmetria átalakulása révén. Az alacsonyabbrendű rendeknél és a fejletlenebb tüdőscsigáknál a felvázolt idegi transzformáltság jelen van, ugyanakkor a másodlagos szimmetria paraziták májkezelés erősen kifejezett.

A másodlagos szimmetria kifejlődése vezet az ún. A neuroblast, a progenitor sejtek specifikus régiókban helyeződnek minden egyes szelvényben a rostro-caudalis tengely mentén.

platyhelminthes központi idegrendszer

Fejlett szelvényességüknek meghatározott genetikai háttere van. Az említett tagoltság és a vele járó funkcionalitás létrejöttében egy ismert géncsalád — a Hox — játszik szerepet. Tagjait először a Drosophila csoportban fedezték fel, de ma platyhelminthes központi idegrendszer szinte minden főbb állattörzsben kimutatták a jelenlétét, többek közt a gyűrűsférgekben és az ízeltlábúakban is.

Az ízeltlábúaknál 8 gén mutatkozik aktívnak a neuruláció során. Az első három Hox gén olyan transzkripciós faktorokat kódol, amelyek az anterior agyi régiók pros- mes- rhombenchephalon kialakulását eredményezik.

Platyhelminthes Phylum

A következő 4 főleg a longitudinális tengely mentén vesznek részt a szervek fejlődésében. Az utolsó Hox gén expressziója játszik szerepet a caudális régiók idegrendszeri elemeinek fejlődésében. Megjegyzendő, hogy a teljes Hox géncsalád rendkívül konzervatív a teljes állatvilágban. Gerincesekben a Hox duplikált formában 4 különböző kromoszómán található meg.

Bár láthatóan ez utóbbiaknál a szelvényezettség nem annyira kifejezett, mint az ízeltlábúaknál, mégis ugyanezen géncsoport nagy szerepet játszik a KIR egyes elemeinek létrejöttében. A gerinces platyhelminthes központi idegrendszer és az ízeltlábúak egyik szembeötlő különbsége az idegrendszer alakulását illetően, hogy míg előbbinél a gerincvelő dorsalisan, az ízeltlábúaknál ventralisan hasdúclánc található. Úgy tűnik, hogy bár a kettő között a különbség nagy, funkcionálisan a két típus ekvivalensnek mondható.

A fejlődés során megjelenő invagináció következményeként gerinctelen állatoknál a neuroblast ventralis irányba fordul. Ennek egyik jellegzetes szabályzó faktora a BMP fehérjék, amely bilaterális szimmetriájú állatoknál a dorsoventrális tengely létrejöttében igen fontos. A BMP-4 gén dorsalis identitású és mindenekelőtt olyan transzkripciós platyhelminthes központi idegrendszer képez, amelyek az embrió perifériális részein jelennek meg.

Az Shh sonic hedgehog olyan faktorokat expresszál, amelyek ventrálisan helyeződnek. Ízeltlábúaknál az axonok növekedési jellegét a netrin működteti. Ízeltlábúak neuroanatómiája[ szerkesztés ] A bilaterális szimmetriájú idegdúcok mindegyik szelvényben a középvonal mentén egyesülnek, lateralis irányban idegfonatokat képeznek. Az idegdúcok a szelvények mentén összekapcsoltak, axonkötegekkel vagy konnektívumokkal. A lárva fejlődési szakaszban — például rákoknál — a kétoldalian részarányos dúcok nem teljesen fuzionáltak és egy létra-szerű struktúrát alkotnak, mint azt a gyűrűsférgeknél lehet látni.

Koronavírus: a központi idegrendszert is károsíthatja a vírus

Mindegyik szelvénynél az idegfonatok a középvonalban kereszteződnek. A többi ízeltlábúnál a dúcok szorosan egymáshoz illeszkednek, míg a az antihelmintikus gyógyszerek osztályozása kissé elrejtve az idegdúcok felszíni részén lokalizálódnak.

Platyhelminthes központi idegrendszer szelvényezettség mértéke és tagoltsága eltérő lehet a különböző rendeknél, láthatóan a thorax és abdomen jól elkülönültek. Az agy a feji részben helyeződik dorsalisan és három pár dúc alkotja, amely közvetlenül a szemet innerválja. A deuterocerebrum az antennae beidegzését látja el többek közt, a platyhelminthes központi idegrendszer az első két rész közti kommunikációban alapvető.

A ventrális idegdúc számos állatcsoportban láncszerűen összenyomott dúcok összességéből áll, amelyek a mozgásszervrendszer komponenseivel állnak kapcsolatban. A szenzorikus jelek, férgek gyógyszerei felnőttek számára egy adott szelvény érző receptorai vesznek fel, a legközelebbi idegdúcba jutnak.

A rákok rendjében a hasdúclánc észrevehetően megrövidül és gyakran fuzionál. A skorpiók illetve a sáskák csoportjában az abdominalis idegdúcok jól szeparáltak, azonban az elülső részeken összenyomódnak és ún.

A pókok központi idegrendszere erősen összenyomott, az agyi, a törzsi és az abdominalis syngangliont hoznak létre.

Hal központi idegrendszere agy lateralisan felső: Lepidosteus osseus, alsó: Gnathonemus petersi A halak központi idegrendszere[ szerkesztés ] Hagyományosan a gerincesek idegrendszere 5 főbb részre osztható: telenchephalon, dienchephalon, mesenchephalon magában foglalja a kisagyat és a hidat és a myelenchephalon. Citológiai és molekuláris genetika vizsgálatok alapján kiderült, hogy a gerinces rhombenchephalon legalább 7, a prosenchephalon legalább 6 ideiglenes neuromerből alakul ki.

Összehasonlító anatómiai szempontból kérdéses, hogy Amniotáknál a rhombenchephalon hogyan osztódik fel met- és myelenchephalonra. A kisagy kivételével a metenchephalon ventralisan visszamaradt részét csak önkényes módon különíthetjük el a medulla oblongata-tól, inkább egy egységnek tekintik.

A mesenchephalon halaknál megában foglalja a tectum opticum dorsalis részét és a tegmentumot. Ez utóbbi embrionális korban eltávolodik a lamina basalistól és az alaris lemez irányába tör, a torus semicircularis felé. Érzékelő rendszer[ szerkesztés ] Mint a legtöbb gerincesnél az elsődleges szenzorikus receptorok az olafactoria tunicae mucosae nasiban találhatók. Axonjaik a bulbus olafactorius glomerularis részét innerválják be.

A glomerulusok száma kifejlett példányoknál 80 és néhány között változik.

Idegrendszer – Wikipédia

Receptor sejttípusokat tekinve kiderült, hogy sok esetben — mint az Ictalurus punctatusnál — ez nem túl nagy számú. Egy másik agyi ideg — a n.

platyhelminthes központi idegrendszer

Ezen idegdúcok dendritjei elérik az olafactoria mucosae-t, axonjaik jellemzően bulbus olafactoriuson túlnyúlnak és a ventrális telenchephalonba vagy a preopticus régióban végződnek. Újabb kísérleti eredmények alapján ismert, hogy a szaglóreceptorok idegi kapcsolatai elérnek a hypothalamusig.

A Carassius auratusban megfigyelhető, hogy a n. A bulbus olafactorius nagyon hasonló strukturáltsága látható az Ictalurus punctatusban, ahol járulékos interbulbaris konnexiók képződnek. A Sebastiscus marmoratus bulbus olafactoriusa két irányból is kap innervációt, mégpedig a zona posterior és az area dorsalis telenchephali felől. Látás[ szerkesztés ] A valódi csontoshalak elsődleges érzékelő rendszere a látás, egyéb vizuális alstruktúrák pretectum is részt vesznek az értékelésben.

A legtöbb érzékelő szervvel ellentétben — amelyek dúclécsejt és placod eredetűek, a retina és a látóidegek az idegcső származékai és így részei a platyhelminthes központi idegrendszer idegrendszernek. Hasonlóan a többi gerinceshez, a retinából származó jelek 4 főbb területre érkeznek: tectum pretectum preopticus area A retina sejtjei az információt topografikusan projektálják az ellentett oldali agyi területek felé.

Egyes halaknál a legtávolabb helyeződő retinából platyhelminthes központi idegrendszer idegrostok a egészen a superficialis fehér- és szürkeállományt is elérik. A thalamusban helyeződő látóközpontok még kevéssé feltártak, mindenesetre bizonyos, hogy bimodalis látó—szomatoszenzoros magvak csak platyhelminthes központi idegrendszer ventralis magvakban találhatók. Az anterior thalamus régiók elsősorban a retinából jövő jelekre specializálódtak, a posterio—dorsalis magvak a tectumból származó projekciókat fogja fel.

Mechanoszenzorikus érzékelés[ szerkesztés ] A mechanoszenzorikus információ az oldalsó fő idegeken át jut el az agyba. Az oldalvonal hiperérzékeny felfogórendszere az áramlás és a test helyzete közti mozgáskülönbségeket detektálja, elég alacsony 1— Hz frekvencián1—2—szeres testtávolságon belül.

Az oldalvonal felől induló idegek a medulla felé projektálódnak a cerebellum és a nyúltvelő közti részre. A járulékos idegek végződnek továbbá a kisagyban és néhány fajban elérik a corpus és vulvula cerebellit. Ezekből másodrendű idegfonatok törnek fel kétoldali szimmetriával és a torus semicircularisban végződnek. Számos fajt érintő vizsgálatok megállapították, hogy lateralis preglomerularis nucleus felől nincsenek leszálló rostok a torus semicircularisba.

A nucleus ventrolateralis szenzorikus idegmagja számos összeköttetést hoz létre az agyidegmagvakon keresztül nucleus octavolateralis mediale közt. Elektromos ingerek érzékelése[ szerkesztés ] A gyenge elektromost terek érzékelése, mint a legtöbb gerincesnél, itt is egy pleziomorf primitív jelleg.

A tulajdonság azonban nagyjából az Actinopterygii Sugarasúszójú halak osztálynál eltűnik.

Központi idegrendszer

Az Osteoglossomorpha rend tagjaiban, továbbá a Mormyridae család egyes tagjainál Afrika látható az elektroszenzitív szervek megléte kétségbe vonhatja a Notopteridae monofiletikus jellegét. Az Ostariophysii szuperrend tagjaiban szintén található elektroreceptív szervrendszer.

Általában háromféle típussal rendelkeznek: az első alacsony frekvenciás a pinworms befolyásolják jelek felfogására alkalmas, a másik kettő magasabb frekvenciára érzékeny elektromos tér lokalizációjára specializált kommunikációs szervek. Nemcsak külön szervek megjelenéséről van szó ezekben az esetekben, hanem más szervek átalakulása is kapcsolódik az ilyen érzékelés kifejlődéséhez. Ilyen például az említett két csoportnál a kisagy térfogatnövekedése.

A mechanoszenzorikus jeleket a nyúltvelő veszi fel, annak rostralis része. Az elsődleges afferens jelek kétfelé válnak a medulla posterior lebenyében. Az elektrolokalizációs felszálló pályák és a mechanoszenzorikus összeköttetések a torus semicircularison keresztül jutnak el a nyúltvelőbe. Hallás[ szerkesztés ] Hangok és hallással kapcsolatos jelek érzékelése halaknál nagyobb távolságból lehetséges, összehasonlítva az elektromos jelek percepciójával.

Az érzékelési frekvencia mintegy Hz—ig terjedhet.

Állattan | Digitális Tankönyvtár

A Carassius esetében szintetikus és analóg jelek érzékelését is megfigyelték, s mivel eléggé egyedi a jelenség, korábban úgy gondolták, hogy az emlősökéhez hasonlóan egyedülálló. A perifériális hallószervek a belső fül helyzetérző szervei. Mikroszkopikus szinten szintén tapasztalható néhány jelentős eltérés sejtorganizációs szinten illetve a sejt szignalizációs folyamatokat tekintve.

 1. Az egészség- és a betegségfogalom határai 4.
 2. Eszköztár: Kétoldali szimmetria egy laposféreg testén Az állatvilágtörzsfejlődésében sok újdonsággal szolgált a laposférgek megjelenése.
 3. Paraziták a testlistában
 4. Féreggyógyszer gyermekek számára 2 éves kortól
 5. Fiatal állatok strongyloidiasis
 6. Központi idegrendszer[ szerkesztés ] A központi idegrendszer feladata az információ feldolgozása és ez alapján döntések meghozatala.
 7. Он подошел к уже успела забыть, какой ты крохобор и сумел убедиться, эту комнату и отправимся в Альтернативный.

Ami természetesen első benyomásra szembetűnő, az fiziológiai és anatómiai különbségeket is sejtet, ti. A gerincvelő specifikus struktúrája és az idegrendszeri szabályzás eltérő volta nyilván valóan ezekből következik.

A szem platyhelminthes központi idegrendszer mintegy 6 izomcsoport vesz részt, amelyeket a n. A szem forgatását a szem dorsalis részén becsatlakozó speciális ipsilateralis sejtcsoportok mozgatják, amelyekhez vestibularis idegek kapcsolódnak. Hangadás és légzésszabályzás[ szerkesztés ] A hangképző szervük a syrinx — amely a trachea és a bronchusok közti átmenetben található.

Az ebben helyet foglaló néhány izom kontrollálásával és a légzőmozgás szabályzásával jellegzetes hangképzés valósul meg. A syrinx izmait n.

Idegrendszer

A cranialis és caudalis agyidegmagvak énekesmadarak esetében közvetlen magasabb rendű agyi irányítás alatt állnak. Látás[ szerkesztés ] Az emlősökhöz hasonlóan a látás élettani mechanizmusában a retinában helyeződő csapok és pálcikák rendszere játszik fő szerepet. A fényérzékelésre specializálódott pálcikák az elsődleges receptorok, melyekben rodopszin pigmentek találhatók.

Ennek maximális érzékenysége nm zöld körüli. A fény nélküli ill. Azon madarak, amelyek alacsony fényintenzitású közegben mozognak, ugyan érzékenyebbek a fényre, de a színeket nem képesek megkülönböztetni és a vizuális feloldóképességük is rosszabb nehezebben azonosítják a tárgyak alakját éjszaka, vagy kis fénynél. Szemléletesen az amerikai uhu Bubo virginianus szeme csaknem 3—szor érzékenyebb a fényre, mint az emberé és —szor, mint a galambé Columba livia.

A madarak többsége rendszerint 5 féle csappal rendelkezik és egy kettős csappal.

Központi idegrendszer – Wikipédia

Magasabb rezgéstartományt vizsgálva egyértelművé vált, hogy többségük az UV tartományokban is érzékel, platyhelminthes központi idegrendszer a távoli vörös nem infravörös hullámhosszakig. A madarak ill. Citoplasmájauk kis olajcseppeket foglalnak magukban, amelyek karotint tartalmaznak.