Platyhelminthes trematoda fajok, Betekintés: Alsóbbrendű gerinctelenek fajlistái és képei


A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára. A munka célja a hazai természetes vizi- valamint tógazdasági halakban és köztigazda szervezetekben élősködő digenetikus fejlődésű mételyek Plathyhelminthes: Trematoda: Digenea vizsgálata.

A vizsgálat kiterjed az ezeken az élőhelyeken előforduló mételyek különböző fejlődési alakjainak faji azonosításra, amihez molekuláris módszereket kívánunk igénybe venni. Az így kapott szekvenciaadatok révén lehetővé válik a különböző fejlődési stádiumok egymásnak való megfeleltetése, ebből következően a fejlődési ciklus tisztázása.

Emellett szeretnénk képet kapni a hazai halpatogén mételyek előfordulásáról, mint például a Diplostomum és Thylodeplhis fajok, amelyek a hal a szemében élősködnek, vagy az Apophallus muehlingi, ami a halak fekete pettyes megbetegedéséért felelős. Néhány fajról ismert, hogy zoonotikus megbetegedést is okozhat, mint a Trichobilharzia fajok, az alkalmazott molekuláris módszerekkel ezek kimutatása is lehetővé válik a puhatestű köztigazdákból.

Tartalomjegyzék

Külön hangsúlyt szeretnénk fektetni a Sanguinicola vérmétélyek vizsgálatára is. Egyes mételyfajok fejlődési stádiumainak gazdaspecificitása is szolgáltathat új adatokat, előfordulhat, hogy egyes métely fajok esetében eddig le nem írt puhatestű köztigazdáról is tudomást nyerhetünk. Mi a kutatás alapkérdése? Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

PPT - A Metazoa filogénia feltételezett útvonalai PowerPoint Presentation - ID

Mindössze néhány digenetikus fejlődésű mételyfaj fejlődési ciklusa ismert a világon. A tervezett molekuláris vizsgálatok hozzásegíthetnek az egyes fejlődési alakok azonosításához nehezen kivitelezhető és időigényes fertőzési kísérletek nélkül. Magyarországon először nyerhetnénk szekvenciaadatokat a trematódák fejlődési alakjairól lárva és adult.

Reményeink szerint néhány esetben lehetővé válik majd az összetartozó lárva és adult fejlődési állapotok egymásnak való megfeleltetése, és így a fejlődési ciklus tisztázása. Más esetekben akkor is lehetőség nyílhat a lárvaalakok cerkária, metacerkária identifikálásra a génbankban elhelyezett platyhelminthes trematoda fajok felhasználásával, ha mi magunk nem rendelkezünk az kifejlett mételyekről szekvenciákkal.

Számos métely fajról ismert, hogy a halakban kóros elváltozásokat képesek előidézni, mint például a a Diplostomum pseudospathaceum, a Thylodephis nembe tartozó fajok, gyógyulás a giardiasisból az Apophallus muehlingi. Zoonotikus fajok is előfordulhatnak természetes vizeinkben, mint a Trichobilharzia-k, amelyek vörös, viszkető kiütéseket idéznek elő az emberi bőrön.

A kutatás során elsősorban ezekre a halpatogén és zoonotikus fajokra kívánunk koncentrálni. A Sanguinicola vérmételyeket a legfontosabb patogén platyhelminthes trematoda fajok platyhelminthes trematoda fajok tartják számon, emiatt vizsgálatukat szintén indokoltnak érezzük.

A fejlődési alakok gazdaspecifitása gazdaspektrum szélessége ugyancsak sok kérdést vet fel, mivel a lárvalakok nagy morfológiai hasonlósága miatt nem minden esetben azonosítható faji szinten a cerkária, és emiatt a gazdafajról levont információ is hiányos vagy téves lehet.

platyhelminthes trematoda fajok

Mi a kutatás jelentősége? Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának! A Magyarországon halakban és egyéb gerinces állatokban, valamint az emberben élősködő mételyek fejlődési ciklusa többségében ismeretlen. A tervezett kutatás során olyan molekuláris adatokat nyerhetünk, melyek alapján pontosabban azonosíthatók lesznek majd a puhatestű köztigazdákban élő lárvaformák a gerinces gazdákban élősködő imágókkal.

Korábban csak időigényes, nehezen kivitelezhető kísérletekkel voltak reprodukálhatók a métely fejlődési ciklusok, melyet a tervezett vizsgálatok felgyorsíthatnak.

platyhelminthes trematoda fajok

A tervezett vizsgálatok nemcsak halparazita mételyek fejlődési ciklusait tárhatják fel, hanem esély nyílik a fürdőző emberek természetes platyhelminthes trematoda fajok szerzett métely-fertőzöttsége hátterének feltárására is zoonózis.

Lehetővé válik a hazai természetes vizeinkben és halastavainkba előforduló halpatogén mételyfajok kimutatása molekuláris módszerekkel akár a puhatestű köztigazdából is. Emelett új információkat nyerhetünk az egyes mételyfajok fejlődési alakjainak gazdaspecificitásáról is.

platyhelminthes trematoda fajok

Magyarországon ez lenne az első kutatási projekt, amely ezeket a szervezeteket molekuláris módszerekkel vizsgálja. A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média illetve az adófizetők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI számára.

Valódi mételyek – Wikipédia

A kutatás során a hazai természetes vizeinkben élő és halastavainkban tenyésztett halakban, illetve köztigazda szervezetekben előforduló mételyfajokat vizsgálunk. Számos métely fajról ismert, hogy halakban esetenként súlyos elváltozásokat képesek okozni, mint például a Diplostomum pseudospathaceum a halak szemlencséjében, vagy a Thylodelphis nembe tartozó fajok a szem üvegtestében.

Ebbe a csoportba tartozik az Apophallus muehlingi faj is, amely a pontyfélék feketepettyes betegségét idézi elő. Ismertek olyan fajok is, amik emberre is át tudnak terjedni, mint például a Trichobilharzia fajok, amely az emberi bőrön viszkető, vörös kiütéseket okoznak.

A vizsgált mételyfajok meglehetősen bonyolult fejlődési ciklussal rendelkeznek, a teljes kifejlődésükhöz egy vagy két köztigazda szükséges.

Navigációs menü

Ez első köztigazda általában puhatestű faj csiga platyhelminthes trematoda fajok kagylóamelyben az úgynevezett cerkária lárvák fejlődnek. A cerkáriák azonosítása morfológia alapján sok esetben nem lehetséges. Emiatt a gyűjtött mintákat molekuláris módszerekkel vizsgáljuk, az így nyert DNS szekvenciaadatok alapján a lárvák faji azonosítása is lehetséges, ami elvezethet egyes fajok teljes fejlődési ciklusának feltárásához, anélkül, hogy nehezen kivitelezhető és időigényes platyhelminthes trematoda fajok kísérleteket kelljen véghezvinni.

The aim of our project is to investigate the digenean trematodes Plathyhelminthes: Trematoda: Digenea parasitizing the fishes and intermadiate hosts of Hungarian natural fresh waters and fishponds. The research includes the species identification of the developmental forms of trematodes by molecular methods. The received sequence data may help us two compare the different developmental stages to reveal the life cycle.

We would like to gain information about the occurrence of fish infecting trematodes in Hungary by collecting, like the Diplostomum spp. Some species are known to cause zoonotic infections for example Trichobilharzia spp.

The investigation of Sangunicola flukes is among our important aims as well. The host specifity of the different developmental stages may result new data, in the case of some species new mollusc hosts could be proved as intermediate host.

What is the major research platyhelminthes trematoda fajok Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments. Only a few developmental cycles of digenean flatworms has been revealed throughout the world yet. The planned molecular studies could help us to identify the developmental stages of trematodes without time consuming life-cycle infection experiments.

For the first time in Hungary, we would like to obtain sequence data of trematode life cycle elements larvae, adult stages. In some expected cases, received sequence data of larval and adult stages correspond to each other and we shall be able to identify the way of developmental cycle.

platyhelminthes trematoda fajok

In other cases, the sequence data from cercariae could be identified based upon the Genbank matches published by other authors. There are several trematode species, which can cause harmful diseases to fishes, like D. Even zoonotic trematodes can occur in our natural fresh waters, like Trichobilharzia species, which cause itchy red spots on the human skin.

In our studies, we would like to focus on the fish-pathogenic and zoonotic species, first of all.

Tartalom ajánló

Sanguinicola bloodworms are referred among the most important pathogenic trematodes. Host specificity or: the range of hosts is yet a question under debate within the group of trematodes. Due to the large morphological similarities of cercariae, their host specifity have not been wholly explored yet.