Rossz lehelet a korhadt burgonyától. MIKSZÁTH KÁLMÁN: NEMZETES URAIMÉK


Károly udvarától távol, békésen éli az előkelők gondtalan életét. Rossz lehelet a korhadt burgonyától egy napon apja cselszövés áldozatává válik, őt pedig felségárulóként kisemmizik örökségéből s halálra ítélik. Amikor a bitóhoz hurcolják, s a nyakára teszik a kötelet, úgy tűnik, mindennek vége: ő meghal, s soha nem tisztázhatja magát a hazug vádak alól Lord Chatham tragikus körülmények között elveszíti feleségét.

rossz lehelet a korhadt burgonyától

Bár minden jel arra vall, az asszony öngyilkos lett, a gróf biztos benne, hogy valójában gyilkosság történt. Elhatározza, hogy leleplezi a gonosztevőt, s bosszút áll rajta. Ám ördögi terve megvalósításához újra meg kell nősülnie. A sors ekkor vezeti a vesztőhelyhez, ahol az elítéltek között megpillantja a varázslatos szépségű Ondine-t Westchester palota Június II. Károly uralkodása idején Rekkenő hőség volt azon a délutánon.

HAZAI REJTELMEK

A ragyogó kék égbolton fehéren izzott a nap. Warwick Chatham lova nyergében ült, s némán átkozódott. Hátasa rosszul tűrte a kánikulát, egyre nyugtalanabb lett, s maga Warwick is úgy érezte, megfullad.

Nem szerette a bajvívást, ám a király kérését, hogy vegyen részt a westchesteri lovagi tornán, nem utasíthatta vissza. Igazából örült is a lehetőségnek, hogy megküzdhet Lord Hardgrave-vel, Bedford vikomtjával.

rossz lehelet a korhadt burgonyától

A Chathamek és a Hardgrave-ek nemzedékek óta viszálykodtak: a két család birtoka egymás mellett feküdt, ám a határon fekvő földek hovatartozása örökös viták forrása volt. Mindemellett, bár mindkét család támogatta I. Károly királyt, a kibontakozó polgárháborúban a Chathamek az uralkodó oldalán harcoltak, míg a Hard-grave-ek, attól függően, hogy a hadiszerencse éppen kinek kedvezett, hol a királypártiak, hol Cromwell táborát erősítették - Hő, nyugalom, Sárkány, nyugalom - paskolta meg hatalmas pej arabs ménje nyakát Warwick.

Rossz lehelet a korhadt burgonyától

Az állat csatákban edződött, csakúgy mint lovasa, aki hosszú, hosszú évek óta harcolt már a birtokát északról fenyegető skótokkal. Warwick a lelátó felé pillantott. A király és a királyné középen foglaltak helyet. Bár Károly számtalan szeretőt tartott és seregnyi törvénytelen gyermeket nemzett, mindig kedves és udvarias volt feleségéhez. Most is rá figyelt csak: Katalin beszélt, és Károly, mint valami szerelmes suhanc, szinte itta szavait.

A lelátón egyetlen hely sem maradt üresen. Az első sorokban az ország hatalmasságai ültek asszonyaikkal, hátrébb a kevésbé fontos főnemesi, nemesi családok képviselői. A köznép számára nem tartottak fenn ülőhelyet. A környékbeli parasztok és polgárok mégis idesereglettek, hogy láthassák a királyi párt, s megcsodálhassák a pompás parádét. Kezdődhetne már - gondolta Warwick bosszúsan, s megveregette Sárkány nyakát, mely idegesen prüszkölt és toporgott.

Sárkányt harchoz szerszámozták fel aznap, s testét Chatham kék-arany címerével díszített vastag, nehéz takaró fedte. A félig oroszlán, félig sárkány címerállat ékítette Warwick pajzsát is, aki csillogó páncélja alatt aranyszállal átszőtt harisnyát, királykék térdnadrágot és inget viselt.

rossz lehelet a korhadt burgonyától

Az iszonyú hőségben valósággal ömlött róla a verejték, s némi öniróniával gondolt arra, ha nem kezdődik el perceken belül a viadal, ő és Lord Hardgrave belerozsdásodnak páncéljukba. Ebben a pillanatban Károly felemelte a kezét, s megszólaltak a harsonák. A lovagi torna bírája felállt, s egy nagy papírtekercset vett elő, ismertette az Észak-Lambria grófja és Bedford vikomtja közötti vita okait, majd megparancsolta a két lovagnak, hogy járuljanak a király színe elé.

Warwick és Hardgrave a lelátó elé léptettek, aztán leszálltak lovuk nyergéből, és Károly elé térdeltek. A király megkérdezte tőlük, beleegyeznek-e, hogy párviadalban döntsék el a vitát. Hardgrave némán bólintott.

Warwick Károly szemébe nézett, vállat vont, aztán a helyére csapta sisakrostélyát. A két lovag felállt, és nyeregbe pattant ismét.

rossz lehelet a korhadt burgonyától

Warwick a hosszú lelátó végéhez ügetett,és megállt ifjú hölgye előtt. A lány haja aranyszínben tündökölt, és csodálatosan szép arcot keretezett. A gróf rámosolygott, s felé biccentett, mire a hölgy felállt, kibontotta nyakából fehér selyemsálját, s átnyújtotta a lovagnak.

Heather Graham. Ondine

Warwick elmosolyodott újra, aztán megfordította Sárkányt, s visszavágtatott a helyére. Jake - háborúban Warwick apródja, békeidőben pedig inasa - futott urához lándzsájával.

rossz lehelet a korhadt burgonyától

A lovagi torna bírája magasra emelte a Stuart-címeres lobogót. Néhány másodpercre feszült csend zuhant a nézőtérre, aztán a színpompás zászló aláhullott. Sárkány vad vágtába kezdett.

Puffadó böfögő paraziták

Warwick egyenesen és biztosan tartotta előreszegezett lándzsáját. Dübörgött a föld a harci mén patái alatt, s a világ - az ujjongó tömeg, a színek, a hangok - semmibe vesztek. Warwick már csak az ellenfelét látta, aki iszonyú sebességgel közeledett.

A következő pillanatban lándzsája Hardgrave pajzsának csapódott.

rossz lehelet a korhadt burgonyától

Izzó fájdalom hasított karjába, s csupán testi erejének és tapasztalatának köszönhette, hogy nyeregben maradt. A tömeg tapsolt és ujjongott, s bár Warwick alig látott a fájdalomtól, tudta: sikerült ellenfelét kivetnie a nyeregből. Megfordította lovát, és a küzdőtér végébe lovagolt. Eldobta törött lándzsáját, s elvette Jake-től a kardját. Visszaügetett aztán Hardgrave-hez, és néhány lépésre tőle lepattant nyergéből.

Ellenfelét majd szétvetette a düh: acélfegyvere remegett a kezében, és kék szeméből csak úgy sütött a gyűlölet. Warwick tudta, Hardgrave indulata fogja őt győzelemre segítem. Hardgrave azonnal támadott, ám a gróf ügyesen hárította a csapást.

A vikomt ellenfele torka felé döfött, ám Warwick kivédte az asszót, s visszatámadott. Hátrahúzódtak, ám Hardgrave máris ütésre emelte acélfegyverét. Warwick hárított, aztán felfelé döfött, s egy ügyes csuklómozdulattal kitépte ellenfele kezéből a kardot, mely magas ívben repült fel a leve¬gőbe, s tompa puffanással ért földet, jó néhány lépésre Hardgrave-től.

Puffadás elleni gyógyszerek A bélgáz fő alkotóeleme 5 szagtalan gáz: nitrogén, hidrogén, szén-dioxid, metán és oxigén. Megelőző szer emberi paraziták ellen Allocholus giardiasisban Az összes parazitától való megszabadulás biztonságos A bélgáz kialakulásának okai és a megelőzés lehetőségei Hogy a paraziták hogyan befolyásolják a súlyt A jellegzetes szagot a skatole, indol és kén-tartalmú vegyületeket tartalmazó gázok adják. A bélgáz gyúlékony jellegét a hidrogén és a metán adja. Haspuffadás, felfúvódás Ezek aránya nagyban függ a vastagbélben élő baktériumoktól, melyek segítik a gastrointestnalis traktusban fel nem szívódott élelmiszerek emésztését, mielőtt azok a vastagbélbe kerülnének.

A vikomt nyomban fegyveréért rohant, ám a gróf elgáncsolta. Hardgrave a puha gyepre zuhant, s próbált felállni, de ellenfele a torkának szegezte kardját, megadást követelve.

A király felállt, megtapsolta és megdicsérte a két lovagot. Warwick leengedte maga mellé fegyverét,aztán kezét nyújtotta ellenfelének, és felsegítette a földről. Hardgrave szemében gyűlölet és harag izzott. A két férfi Károlyhoz sétált, s térdre omlott előtte.

Lőbl Simon.

Lord Hardgrave, lovaghoz sekély lélegzete van küzdöttél, ám alulmaradtál, így a megállapodás értelmében a szóban forgó földeket át kell adnod a grófnak. Uraim, visszavonulhattok.

Este találkozunk a lakomán. Warwick felállt, fejet hajtott, aztán füttyentett Sárkánynak. A ló odavágtatott hozzá, ő nyeregbe pattant és elügetett. A sátrához indult, hogy mielőbb megszabaduljon páncéljától, és bekötözze sebeit, ám egy hirtelen ötlettől vezérelve az erdő felé fordította lovát.

Magányra, nyugalomra, rossz lehelet a korhadt burgonyától vágyott. Egy kis pataknál állította meg Sárkányt. Leszállt nyergéből, levette sisakját, aztán lehajolt, és ivott a hűs, kristálytiszta vízből. Miután szomját csillapította, lecsatolta magáról nehéz páncélját, leült, s kinyújtóztatta fáradt végtagjait. Fülemülék énekeltek, s puha szellő simogatta a fák lombjait. Warwick hátrahanyatlott, nagyot sóhajtott, és lehunyta a szemét.

Andalító békesség járta át szívét, lelkét.